List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Warszawa, 22 czerwca 2022 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

Zainicjowaliśmy program „Laboratoria Przyszłości”. Na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów czy sprzętu do nagrań, przeznaczyliśmy rekordową sumę 1 mld zł. Wszystko po to, aby młodzi ludzie w każdej szkole mogli prowadzić ciekawe eksperymenty, uczyć się pracy w grupie, rozwijać własne talenty, a także zdobywać nowe kompetencje i umiejętności ważne na kolejnych etapach edukacji oraz pomocne w wyborze przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego.

Już w pierwszych tygodniach roku szkolnego 2021/2022 uczniowie i nauczyciele wyjechali na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Młodzi ludzie odwiedzali miejsca związane z naszą historią i kulturą oraz największymi osiągnięciami nauki. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnych, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu wsparcia finansowego i rozwoju programu. Uruchomiliśmy projekt „Poznaj Polskę na sportowo”, którego celem jest promocja aktywności fizycznej i zachęcenie uczniów do uprawiania sportu.

Chcemy, aby młodzi ludzie zdobywali wiedzę w ciekawy i atrakcyjny sposób, poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. Służą temu także Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, które powstają w całej Polsce. Dzięki tym małym centrom nauki uczniowie z mniejszych miast i miejscowości mogą rozwijać swoją kreatywność, poznawać osiągnięcia nauki oraz zjawiska otaczającego nas świata blisko swojej szkoły i miejsca zamieszkania.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom kształcenia na odległość, w roku szkolnym 2021/2022 kontynuowaliśmy programy wsparcia uczniów po okresie pandemii, takie jak „WF z AWF” czy „Dobrze widzieć”. Przedsięwzięcia były związane zarówno ze zdrowiem oraz kondycją fizyczną dzieci i młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału. Od marca w szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Cieszę się również, że udało się wprowadzić przepisy, które pozwalają na zwiększenie liczby specjalistów oraz wsparcia finansowego na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ostatnie miesiące obecnego roku szkolnego były pod wieloma względami szczególne. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że do polskich szkół trafiły tysiące dzieci zza naszej wschodniej granicy. Wprowadziliśmy elastyczne przepisy, które umożliwiły włączanie ukraińskich uczniów do polskiego systemu edukacji. Ich adaptacja w nowym środowisku nie byłaby jednak możliwa bez ogromnej empatii, wrażliwości i ofiarności całych społeczności szkolnych. Młodzi ludzie, a także ich nauczyciele zdali egzamin z otwartości i serdeczności. Swoim ukraińskim kolegom i koleżankom okazali wsparcie w momencie, w którym najbardziej tego potrzebowali. Z całego serca za to dziękuję!

W przededniu wakacji życzę uczniom, nauczycielom i rodzicom dobrego odpoczynku. Mam nadzieję, że dla młodych ludzi będzie to czas pełen przygód, odkrywania nowych miejsc i realizowania pasji. Gratuluję sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Jestem przekonany, że z dumą odbierzecie szkolne świadectwa. Słowa uznania kieruję do nauczycieli i wychowawców, dziękując za przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw młodych ludzi. Życzę Państwu, aby czas letniego odpoczynku pozwolił na wytchnienie od codziennych obowiązków.

Serdecznie pozdrawiam także społeczność szkół polonijnych na całym świecie. Dziękuję nie tylko za trud nauczania języka polskiego, ale także za promowanie polskiej tradycji, historii i dziedzictwa narodowego poza granicami naszego kraju.

Wszystkim życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
DZIEŃ ZIEMI 2022

W 2022 roku Dzień Ziemi obchodzony był  22 kwietnia pod hasłem: „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”.

Dzień Ziemi corocznie odbywa się pod innym tematem przewodnim. Oto kilka haseł z poszczególnych lat:

- Zainwestuj w Naszą Planetę (hasło przewodnie 2022 r.)

- Przywróć naszą Ziemię (2021)

- Działanie na rzecz klimatu (2020)

- Chroń nasze gatunki (2019)

- Zatrzymajmy zanieczyszczenie plastikiem (2018)

- W kierunku natury (2017)

- Zmieniaj nawyki - nie klimat (2014)

 

Podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi w Polsce organizowane są liczne konferencje i festyny ekologiczne połączone ze zbiórką odpadów opakowaniowych, elektroodpadów i baterii. Prowadzone są szeroko rozumiane działania edukacyjne angażujące setki tysięcy nauczycieli, studentów i partnerów, aby edukować i inspirować kolejne pokolenie liderów ochrony środowiska.

 

Nasza szkoła jak co roku aktywnie brała udział w obchodach Dnia Ziemi. W roku 2022 poświęciliśmy na to kilka dni. Do naszych działań należały:

 

1. Konkurs wiedzy z ekologii i ochrony przyrody dla klas VII i VIII. Oto laureaci:

⦁ MAJA GASZCZYŃSKA – 89,4 %

⦁ MILENA CHRUŚCIŃSKA - 78,9 %

⦁ SARA TOPA - 76,3 %

2. Konkurs wiedzy z ekologii i ochrony przyrody dla klas I - III.

- 1 miejsce wśród uczniów klasy 1- Oliwia Grala

- 1 miejsce wśród uczniów klasy 2- Natalka Gnoińska

- 1 miejsce wśród uczniów klasy 3 – Hania Hajduk

3. Konkurs plastyczny.

a) w kategorii klas I - III, gdzie nagrodzono pracę uczennicy klasy 1- Zuzia Świdzińska

b) w kategorii klas V - VIII, gdzie nagrodzono pracę ucznia klasy VI Szymona Opalacha.

4. Uczniowie przy pomocy opiekunów wykonali odpowiednią gazetkę na korytarzu szkoły.

5. Uczniowie klasy VII wzięli tez udział w sprzątaniu okolic naszej szkoły oraz przygotowali i przeprowadzili pogadankę związaną z Dniem Ziemi wśród uczniów klas młodszych.

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.

Opiekunowie akcji: Ryszard Tęcza, Barbara Starukiewicz

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
Majowe święta – dni, o których należy pamiętać

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. Będziemy je obchodzić w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd  wzięły się święta majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy?

1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób.

Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-majowe demonstracje zostały z czasem uznane w wielu krajach. W wielu przypadkach przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych.

W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne dbało o każdy szczegół uroczystości, nawet o hasła na transparentach. Dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w  1950 r.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Warto wspomnieć, że 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Natomiast w okresie Polski Ludowej był to dzień, kiedy po obchodach pierwszomajowych zdejmowano wszystkie flagi, aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja, które nie było przez komunistyczne władze uznawane.

Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość.

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.

Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach  w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy święto Konstytucji 3 Maja obchodzono na Litwie.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
KONKURS: WIERSZ O „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” DLA DZIECI KLAS I-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1

REGULAMIN KONKURSU: WIERSZ O „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ”
DLA DZIECI KLAS I-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1

§ 1

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1) propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci uczęszczających do klas I-V szkół podstawowych,

§ 2

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu o nazwie :Wiersz o „Programie dla Szkół” (dalej: „konkurs”) jest  firma Sebex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Municypalnej 20 (dalej: „organizator”)

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród uczniów tych szkół w klasach I-V.

2. Konkurs obejmuje prace w formie pisemnej tj. wiersz o tematyce dotyczącej „Programu dla Szkół”  tj. spożywania świeżych  owoców i warzyw oraz produktów mlecznych.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, do których autorowi przysługują pełne autorskie prawa majątkowe, nie naruszające niczyich praw.

4. Prace powinny być wykonane w formie wiersza zbudowanego z 3-4 zwrotek. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.

5. Praca powinna być podpisana pod wierszem według poniższego wzoru:

imię i nazwisko autora, klasa,

placówka (szkoła) wraz z adresem, telefonem i adresem mailowym do szkoły.

6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

7. Do pracy konkursowej uczestnik zobowiązany jest dołączyć skan oświadczenia o akceptacji regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych, zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej organizatora www.sebex.eu razem z niniejszym regulaminem, podpisane przez osoby upoważnione do działania w ich imieniu. Brak załączenia oświadczenia wywołuje skutek, o którym mowa w ust. 6. 2

§ 4

Własność prac. Majątkowe prawa autorskie

1. Prace zgłoszone do konkursu, za które organizator przyznał nagrody wymienione w § 8 ust. 1, przechodzą na własność organizatora z chwilą wydania nagrody autorowi pracy konkursowej.

2. Z chwilą wydania nagrody autorowi pracy, na organizatora w zamian za nagrodę, przechodzą autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących polach:

1) druku lub kopiowania w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz dowolną techniką,

2) prezentowania w Internecie,

3) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę lub jej fragmenty utrwalono, w tym prawo wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy;

4) rozpowszechniania prac lub ich fragmentów w każdy znany sposób, w tym prawa publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

5) wprowadzenia do pamięci komputera oraz nagrywania na dowolne nośniki,

6) zamieszczania w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

3. Do czasu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, uczestnik konkursu, którego praca została nagrodzona upoważnia organizatora do prezentowania jego pracy publicznie na wystawie pokonkursowej, o której mowa w § 7 ust. 3, oraz do sporządzenia kopii pracy lub przesłania jej zdjęcia/skanu dowolną techniką członkom komisji konkursowej, jak też wprowadzenia do pamięci komputera, w celu jej oceny, a także zamieszczania
w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

4. Uczestnicy konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, upoważniają organizatora do prezentowania ich pracy publicznie na wystawie pokonkursowej, o której mowa w § 7 ust. 3, oraz do sporządzenia kopii pracy lub przesłania jej zdjęcia/skanu dowolną techniką członkom komisji konkursowej, jak też wprowadzenia do pamięci komputera, w celu jej oceny, a także zamieszczania w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

§ 5

Dane osobowe

1. Osoby nadsyłające prace konkursowe oraz osoby działające w ich imieniu (rodzice/opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i osób, które złożyły w ich imieniu oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 7, jest firma Sebex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Municypalnej 20.

3. Informacje o administratorze danych, celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych zawiera oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 7.

§ 6

Ocena prac konkursowych 3

1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów:

1) Etap I - szkolny:

każda ze szkół może przesłać na konkurs maksymalnie po trzy prace, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych,

2) Etap II – ogólnopolski:

komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.

2. Trzy prace, które wygrały w etapie szkolnym (każda innego autorstwa), powinny zostać wysłane w jednej wiadomości w formie załączników (dopuszczalny format: pdf, jpg, word).

3. Prace należy wysyłać do dnia 20.05.2022r. do godz. 14:00 na adres mailowy: bok@sebex.eu

w temacie maila należy wpisać: Konkurs

4. W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż zostało to określone w ust. 1 pkt 1 wszystkie prace zostaną odrzucone.

5. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę:

1) umiejętność doboru tematu pracy,

2) kreatywność,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania

5) poprawność językową.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

§ 7

Ogłoszenie wyników konkursu

1. O osobach wyróżnionych (laureatach) zostaną powiadomione szkoły, które nadesłały prace w imieniu uczestników konkursu w terminie do dnia 30.05.2022r.

2. Prace laureatów będą opublikowane na stronie internetowej Sebex sp. z o.o. Sp. k. (www.sebex.eu). Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia
i nazwiska pod wierszem.

3. Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły do której uczęszczają laureaci.

§ 8

Nagrody 4

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne:

nagrody główne:

I miejsce:

dla autora pracy – rower,

II miejsce:

dla autora pracy – hulajnoga,

III miejsce:

dla autora pracy – zegarek,

oraz wyróżnienia – zestaw gadżetów

2. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada organizator pod numerem telefonu
+ 48 22 863 54 67 oraz adresem bok@sebex.eu

2. Pisemne zgłoszenie do konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 7, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku niezależnych od organizatora zdarzeń losowych lub zwiększenia liczby nagród. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.sebex.eu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania szkoły stanowiące naruszenie niniejszego regulaminu.

Warszawa 25.04.2022 r.

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 
DZIEŃ ZIEMI W KLASIE 2

22 kwietnia 2022r. uczniowie klasy 2 SP w Garbnie włączyli się w obchody Dnia Ziemi. Podczas zajęć zastanawiali się i odpowiadali na pytanie: "Co nam daje Ziemia?". Przedstawiali także własne propozycje na temat "Co my możemy dać Ziemi?". Drugoklasiści składali życzenia z okazji  jej imienin  oraz zaśpiewali stosowną piosenkę. Udali się również na krótką wycieczkę po Garbnie , podczas której obserwowali i podziwiali piękno wiosennej przyrody. Zgodnie z tegorocznym hasłem zainwestowali również w naszą planetę. Skandując proekologiczne hasło "Śmieci nie rzucamy! O przyrodę dbamy", uprzątnęli starannie miejscowy klomb i trawnik. Wszyscy otrzymali zatem odznakę "Przyjaciela Ziemi".

wych. Joanna Saik

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj
 


Strona 1 z 154
Aktualności
Reklama
free pokerfree poker

INTERNET XXI WIEKU

Reklama

Deklaracja dostępności

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
29 Września 2022
Imieniny obchodzą
Dadźbog, Franciszek, Michalina
Do końca roku zostało 94 dni.
Zodiak: Waga

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 231 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę