DZIEŃ PAMIĘCI KRESOWEJ W RESZLU.

Po zbrojnej agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku, okupacji wojskowej wschodnich terenów przedwojennego państwa polskiego przez Armię Czerwoną oraz po ustaleniu nowej granicy niemiecko – radzieckiej zarówno Niemcy, jak i Rosjanie rozpoczęli masowe prześladowania ludności polskiej. Na terenach okupowanych przez państwo radzieckie władze okupacyjne poddały ludność polską stalinowskiemu aparatowi przemocy w celu jej wynarodowienia oraz uczynienia z Polaków prawdziwych obywateli radzieckich. Już od pierwszych dni inwazji Armii Czerwonej na Polskę w ręce sowieckie trafiali żołnierze armii polskiej. Do  niewoli radzieckiej dostało się aż 240 tysięcy żołnierzy polskich, z tego ponad 22 tysiące to oficerowie. Z czasem około 100 tysięcy zwykłych żołnierzy zostało zwolnionych, resztę skierowano do obozów pracy i obozów koncentracyjnych. Polskich oficerów umieszczono w obozach: Ostaszków, Starobielsk i Kozielsk. Na wiosnę 1940 roku prawie wszyscy zostali wymordowani strzałem w tył głowy w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Na początku grudnia 1939 roku władze radzieckie doszły do wniosku, że okupowana ludność polska jest niepewna politycznie i należy wywieźć ją jak najdalej w głąb państwa rosyjskiego. Na 1940 rok zaplanowano trzy wielkie deportacje Polaków na Syberię. Wywózki te odbywały się od lutego do lipca 1940 roku. Pierwsza deportacja ludności polskiej odbyła się 10 lutego 1940 roku. Ludność rdzennie polską stanowiło 70% wiezionych osób. Pozostałe 30% to ludność białoruska i ukraińska, która zamieszkiwała przed wojną tereny państwa polskiego. Wywożono przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników Polskich Kolei Państwowych. Zabierano bez wyjątku całe rodziny. Transport liczył 140 tysięcy ludzi. Wywożono ich w głąb Rosji: do republiki Komi, do Jakucji, do Baszkirii, do Kraju Krasnojarskiego i Ałtajskiego. Bardzo złe warunki atmosferyczne, praca ponad siły przy wyrębie lasów oraz osady o charakterze wręcz obozowym sprawiły, że w pierwszych miesiącach zsyłki zmarło ponad 4 tysiące osób z tego pierwszego transportu.

Druga deportacja obywateli dawnego państwa polskiego rozpoczęła się w nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 roku. Tym razem wywożono tak zwanych wrogów ustroju radzieckiego – urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, przemysłowców i bankierów oraz rodziny aresztowanych dotychczas przez NKWD. Ta wywózka okazała się odrobinę łagodniejsza od pierwszej. Przede wszystkim odbywała się wiosną, więc było cieplej, a po drugie ludność ta była przeznaczona do osiedlenia w nowym miejscu, a nie do pracy przymusowej. Transport liczył 61 tysięcy osób, z czego aż 80% to były kobiety z dziećmi. Osiedlono ich w Kazachstanie. Trzecia deportacja ludności polskiej w głąb Rosji nastąpiła między majem a lipcem 1940 roku. Z ludności 80 tysięcy, która była przynależności państwowej przedwojennej Polski, aż 80% stanowili polscy Żydzi, Białorusini i Ukraińcy. Wywieziono ich na Syberię. Większość z nich umieszczono w specjalnych osadach pod ścisłą kontrolą NKWD.

W historii polskiej Golgoty Wschodu odbyła się jeszcze jedna, czwarta deportacja ludności polskiej. Nastąpiła ona tuż przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku. Wywóz ludności polskiej odbywał się od maja do czerwca  1941 roku i został przerwany wybuchem wojny niemiecko – radzieckiej. Deportowano ponad 85 tysięcy ludności polskiej – polskich uchodźców, rodziny kolejarzy, rodziny osób aresztowanych przez NKWD, wykwalifikowanych robotników i rzemieślników. Ludność wysłaną w głąb Syberii skazano na 20-letni pobyt w nowym miejscu osiedlenia. W ciągu 15 miesięcy radzieckiej okupacji, w wyniku masowych deportacji na wschód trafiło ponad 300 tysięcy obywateli przedwojennego państwa polskiego. Do tego doliczyć trzeba osadzonych w więzieniach, skazanych i zesłanych do obozów pracy przymusowej, jeńców wojennych, młodzież wcieloną do Armii Czerwonej i grup budowlanych oraz zatrudnionych przymusowo w radzieckich fabrykach i kopalniach. W sumie daje to około pół miliona obywateli państwa polskiego. Z tej liczby do momentu pierwszego ułaskawienia w sierpniu 1941 roku zmarło lub zostało zabitych prawie 60 tysięcy ludzi.

Wielu Polakom udało się uniknąć długotrwałej niewoli. W latach 1941 – 1942 udało się wyciągnąć z zesłania 115 tysięcy ludności polskiej w związku z utworzeniem na terenie Związku Radzieckiego Armii Polskiej generała Władysława Andersa, która początkowo miała walczyć wspólnie z Niemcami u boku armii radzieckiej, a później opuściła wrogie terytorium. Kolejne 30 tysięcy uratowało się z armią generała Berlinga utworzoną przez polskich komunistów, która w latach 1944 – 1945 wyzwalała wraz z Armią Czerwoną ziemie polskie. Po wojnie w latach 1945 – 1959 z obszaru ZSRR wróciło do Polski prawie 290 tysięcy obywateli polskich. Pozostawili po sobie groby rodzin, przyjaciół, a nierzadko i wielu rodaków, którzy do końca życia mieszkali na terenie Rosji. Wielu z nich jeszcze żyje, jak choćby w Kazachstanie, gdzie żyją także ich potomkowie.

Tragiczne dni napaści Sowietów na Polskę postanowiono przypomnieć i uczcić w dniu 17 września 2017 roku w Reszlu. W niedzielne popołudnie uroczyście obchodzono Dzień Pamięci Kresowej. Organizatorami obchodów były Stowarzyszenie Brasławian oddział w Kętrzynie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” koło w Kętrzynie, Parafia rzymsko – katolicka w Reszlu oraz Samorząd w Reszlu. Wśród zaproszonych gości na uroczystościach pojawili się także: delegacja Szkoły Podstawowej w Garbnie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” koło w Węgorzewie. Wśród zebranych byli także Kresowiacy oraz ich rodziny.

Obchody rozpoczęły się piękną patriotyczną mszą świętą w Kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, którą koncelebrował ksiądz proboszcz Krzysztof Bumbul. W kościele poczty sztandarowe wystawiły Szkoła Podstawowa z Garbna i Gimnazjum nr 1 z Reszla. Msza święta rozpoczęła się przemową pana Pawła Rogińskiego, byłego posła na Sejm oraz prezesa kętrzyńskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który podkreślił jak dużą rolę w podtrzymywaniu polskiej tożsamości narodowej ma pamięć o tragicznych losach Polaków na Kresach Wschodnich po 17 września 1939 roku oraz podziękował proboszczowi parafii pw. Piotra i Pawła w Reszlu za pomoc w zorganizowaniu uroczystych obchodów. Mszę zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę …”.

Drugą częścią obchodów pamięci Kresowiaków było „Spotkanie pokoleń”, które odbyło się w Gimnazjum nr 1 w Reszlu między godziną 13.30 a 16.00. Przy stołach zastawionych smacznym poczęstunkiem spotkały się trzy pokolenia: Kresowiaków urodzonych przed II wojną światową, ich rodzin urodzonych po 1945 roku oraz najmłodsze pokolenie, które przyszło na świat już w wolnej Polsce, po 1989 roku. Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem recytacji wiersza „Na 17 września” w wykonaniu uczennicy klasy 7 szkoły podstawowej,   Aleksandry Burej. Po wysłuchaniu poruszającego utworu zebrani na spotkaniu goście zapoznali się z historią polskich Kresów, a zwłaszcza okresem, który rozpoczęła napaść zbrojna Związku Radzieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku, którą w formie krótkiego wykładu nakreślił pan Aleksander Puszko, przewodnik turystyczny oraz właściciel prywatnego Muzeum poświęconego kulturze mazurskiej w Owczarni.

Występ pana Aleksandra Puszko zakończyła recytacja wiersza „Brasławszczyzna” w wykonaniu uczennicy klasy 7 szkoły podstawowej, Julii Lisieckiej. Kolejnym prelegentem niedzielnego spotkania była pani Maria Rutkowska, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego z Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, która w listopadzie 2016 roku została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla miasta Kętrzyn”. Pani Maria opowiedziała o swoim dzieciństwie na Kresach i życiu pod okupacją sowiecką.

Bardzo interesującym występem była także opowieść pana Henryka Śleszyńskiego, który prywatnie zajmuje się genealogią własnej rodziny i może poszczycić się tym, że dzięki długim, ale owocnym badaniom doprowadził drzewo genealogiczne swojej rodziny aż do 1650 roku. Pan Henryk opowiadał o swoich „przygodach” na tropie swoich przodków, których poszukiwał nawet na Białorusi i w Rosji. Udzielił też kilku cennych porad dla osób, które byłyby zainteresowane poszukiwaniem swoich przodków na terenach dawnych polskich Kresów Wschodnich. Występ pana Henryka Śleszyńskiego spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Podsumowaniem pierwszej części spotkania był występ uczennicy klasy 6 szkoły podstawowej, Marty Skrzydel, która zaprezentowała zebranym wiersz „Powrót”.

W czasie krótkiej przerwy zebrani mogli obejrzeć małą wystawę znajdującą się w hallu szkoły, ukazującą Kresy Wschodnie w literaturze polskiej, zwłaszcza Brasławszczyznę. Przeważały albumy, mapy, opracowania a nawet biuletyny IPN. Podczas przerwy można było napić się także kawy i herbaty. Podczas drugiej części spotkania wystąpił pan Józef Kondratowicz, Kresowianin z Opsy na Brasławszczyznie. Opowiadał o swoim dzieciństwie na Kresach pod okupacją sowiecką, a także o swojej nauce w powojennym Reszlu. Pan Kondratowicz był jednym z pierwszych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Reszlu już w 1945 roku.

Uroczyste obchody Dnia Pamięci Kresowej zakończyły się odśpiewaniem wiersza znanej poetki Marii Konopnickiej „Już lipa roztula” w wykonaniu pana Jerzego Paukszto, Kresowianina i długoletniego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu, odznaczonego m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski a także wieloletniego działacza Polskiego Związku Pszczelarskiego. Po nim wystąpił także pan Wiesław Pietrzak, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” koło w Węgorzewie, który także podkreślił rangę organizowania takich uroczystych obchodów i podziękował za zaproszenie. Spotkanie zakończyło się około godziny 16.00.

Warto na koniec podkreślić, że dobrym duchem tegorocznych uroczystych obchodów w Reszlu byli Państwo Paweł i Czesława Rogińscy, którzy poświęcili dużo czasu, energii i serca w przygotowanie tak ważnego dla naszej polskiej tożsamości Dnia Pamięci Kresowej, zwłaszcza tutaj, na Mazurach, gdzie … parafrazując słowa bohaterów filmu „Sami swoi” … My wszyscy, zza Buga ….

Mariusz Sak

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W dniu 15 września 2017 roku, na drugiej i  trzeciej godzinie lekcyjnej, odbyły się wybory na nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Na stanowisko Przewodniczącego SU kandydowało sześć osób: Paulina Paluch z klasy 6 sp., Martyna Wiaterek z klasy 6 sp., Oliwia Bednarczyk z klasy 7 sp., Aleksandra Bura z klasy 7 sp., Milena Żejmo z klasy 3g i Marek Piwowarczyk z klasy 3g. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Sandra Bura, Oliwia Lewkowicz i Roksana Pasternak.  Obserwatorem przebiegu wyborów i liczenia głosów był opiekun SU, pan Mariusz Sak. Poszczególne klasy na głosowanie zapraszała Natalia Frączek. Prawo oddania głosu na swoich kandydatów miało 148 uczniów. W głosowaniu udział wzięło 135 uczniów z klas 2–7 szkoły podstawowej i 2–3 gimnazjum. Uczniowie oddawali swój głos na specjalnej karcie do głosowania, na której znajdowała się instrukcja głosowania oraz lista uczniów, którzy kandydowali. Można było oddać głos na jednego wybranego przez siebie kandydata. W przypadku oddania głosu na większą ilość kandydatów lub gdyby karta została wypełniona niezgodnie z instrukcją głosowania, oddany przez wyborcę głos zostałby uznany za nieważny. Oddano 109 głosów ważnych i 26 głosów nieważnych. Zwycięzcą głosowania i nowym Przewodniczącym SU na rok szkolny 2017/2018 została Milena Żejmo z klasy 3g. Jej zastępcą został Marek Piwowarczyk również z klasy 3g. Serdecznie gratulujemy !!!

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Dniu 8 września 2017 roku odbyły się w naszej szkole wybory na stanowisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 15 nauczycieli. Prawo do oddania głosu miało 149 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Oddano ogółem 147 głosów ważnych. Dwie osoby były tego dnia nieobecne w szkole.

Uczniowie oddawali swój głos na specjalnej karcie do głosowania, na której znajdowała się instrukcja głosowania oraz lista nauczycieli, którzy kandydowali. Można było oddać głos na jednego wybranego przez siebie nauczyciela. W przypadku oddania głosu na większą ilość kandydatów karta do głosowania zostałaby uznana za nieważną.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Oliwia Bednarczyk, Aleksandra Bura i Angelika Iwanowska. Poszczególne klasy na głosowanie zapraszała Wiktoria Janków. Po zakończeniu głosowania komisja przeliczyła wszystkie oddane głosy.

Wybory wygrał dotychczasowy opiekun SU, pan Mariusz Sak i on będzie opiekował się Samorządem Uczniowskim w roku szkolnym 2017/2018.

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za udział w wyborach. To dla nas wszystkich cenna lekcja aktywności obywatelskiej.

(S.U.)

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 
Życzenia Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek,
Nauczyciele,
Uczniowie i  Rodzice,
Przedstawiciele organów prowadzących
w województwie warmińsko-mazurskim

Rozpoczynamy nowy rok szkolny – 2017/2018, pierwszy  w zreformowanej szkole. Od 1 września zacznie funkcjonować 8-letnia szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia oraz obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W życie wejdą przepisy wykonawcze do ustawy Prawo oświatowe. Życzę wszystkim społecznościom szkolnym, aby zmiany wynikające z reformy edukacji sprzyjały rozwojowi szkół i placówek, a działania podejmowane w ich ramach były ukierunkowane przede wszystkim na rozwój ucznia i jego potrzeby.

U progu nowego roku Nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech  uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Wszystkiego dobrego.

Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami

Przedstawicielom organów prowadzących życzę, by rok szkolny 2017/2018 był rokiem satysfakcjonującej pracy, rokiem trafnych decyzji i zrealizowanych planów.

Wszystkim społecznościom szkolnym, instytucjom oświatowym oraz środowiskom pracującym na rzecz edukacji życzę  dobrego nowego roku szkolnego.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Napisz pierwszy komentarz
PDF Drukuj Email
 


Strona 1 z 72
Aktualności
free pokerfree poker

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
22 Września 2017
Imieniny obchodzą
Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir,
Tomasz

Do końca roku zostało 101 dni.
Zodiak: Panna

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

© 2010 Zespół Szkół w Garbnie.

Zawartość serwisu jest chroniona prawami autorskimi.

Licznik odwiedzin

Dodatki na stronę